Welkom terug aan ons jeug en ouers na die Paasvakansie. Ons kinders se veiligheid wanneer hulle in ons sorg gelaat word, is vir ons belangrik. Daar word gepoog dat die Informele diens en die Jeugaksie dienste dieselfde tyd uitkom, maar dit gebeur nie altyd so nie. Dit is baie belangrik om met jou kind ‘n reëling te tref waar julle mekaar na afloop van die dienste kan ontmoet.

By die Kleuterkerk is spesifieke sekerheidsreëls van toepassing en ouers moet asb. seker maak hulle het die briefie vanoggend ontvang. Dit is ook beskikbaar op die kerk se webblad.
Vir enige navrae kontak asb. vir Annette Botha 

Top