Art 18A kwitansies
Helderberg Uitreik se projekte wil graag ons opregte dank en waardering uitspreek teenoor elkeen wat die afgelope boekjaar ‘n geloofoffer gebring het. Namens die mense wat Jesus leer ken het, mense wat opgehef is, mense wat kos en lewensmiddele ontvang het, mense wat Jesus se liefde ervaar het, sê ons baie baie dankie.

Indien jy ‘n Art 18A kwitansie benodig vir geloofoffers vir plaaslike en ontwikkelingsprojekte en WBB wat in Helderberg Uitreik se rekening betaal is, kontak asb vir Louise Theron

Top