1. God is prioriteit in ons lewe – dit wat vir God belangrik is, is vir ons belangrik. Dit vra ʼn oorgawe, ʼn radikale verbintenis van ons hele lewe aan Hom.
2. Ons harte vind geen rus voordat ons in God dié rus vind nie, daarom sonder ons tye en ruimtes af om saam en afsonderlik op God te fokus.
3. Ons het ʼn behoefte aan groei en leer, daarom is dissipelskap vir ons belangrik en ontdek ons saam wat dit behels.
4. Ons is só passievol oor God, daarom kan ons nie anders as om voluit te lewe en saam met ander opgewonde te wees oor God nie.
5. Ons weet dat baie mense bekommerd is oor die toekoms, daarom help ons mekaar om uit God se hoop te leef.
6. God is aktief besig in ons wêreld en omgewing, maar ons sien dit nie altyd raak nie, daarom vestig ons mekaar se aandag daarop.
7. Ons glo die gemeente word deur God geroep, daarom aanvaar ek medeverantwoordelikheid om my tyd en geld te gee vir die werk van die gemeente.>>

8. God het ons kinders lief, daarom is ons kerk op ʼn manier wat hulle inspireer om deel te wees van en in die gemeente te bly.
9. Ons erken dat mense nie dieselfde is nie, daarom is ons intensioneel daarop ingestel om hierdie verskeidenheid te omhels.
10. Hierdie is God se gemeente en almal is welkom, daarom kies ons om niemand uit te sluit nie.
11. Ons erken mense het ʼn behoefte om te behoort, daarom skep ons tyd en ruimtes om hierdie behoeftes aan te spreek.
12. God bou sy koninkryk deur groot en klein aksies van gelowiges, daarom erken en ondersteun ons projekte van groepe gelowiges en ook die daaglikse aktiwiteite van individuele gelowiges in die wêreld.

Kliek hier vir ons Roepingsverklaring.

Top