Wanneer iemand my groet met: ‘n Geseënde Paasfees!, is dit verseker een van die mooiste seënbede.

Dit laat my so dink aan die gebeure wat in Joh 20:26-28 beskryf word: Ag dae later was Jesus se dissipels weer bymekaar, en Tomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê: “Vrede vir julle!” Daarna sê Hy vir Tomas: “Bring jou vinger hier en kyk na my hande; en bring jou hand en steek hom in my sy; en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig.” En Tomas sê vir Hom: “My Here en my God!”

Die dissipels is verras. Jesus verras hulle ook met sy woorde wat Hy drie maal sê: “Vrede vir julle”.

Die Here kom verras ons ook vandag met die woorde: “Vrede vir julle! Met sy opstanding skep Hy nuwe lewensmoontlikhede; moontlikhede waaraan ek en jy nog nie eens gedink het nie. Hy verras ons telkens met sy almag, teenwoordigheid, liefde, genade en dit wat Hy in en deur mense doen. Hy verras my met al die seëninge vanuit die hemel.

Die Here het opgestaan! Die Here het waarlik opgestaan!

Top