Tyd van verootmoediging en gebed - 30 Maart 2018
Vervul, o Heer,
my hart met stille wyding
waar ek herdenk die diepte van u lyding,
hoe U daar aan die kruis
vir my gesterf het; my heil verwerf het.

O Heiland,
U't gely vir ons versoening;
by God bring U vir al
ons skuld voldoening;
die saligheid is deur u lydensbeker
vir ons verseker.
(Lied 391)

Top