6 – 8 April 2018 in Mega Park, Bredasdorp
Sluitingsdatum vir inskrywings: 28 Maart 2018
Koste: R570
Busvervoer beskikbaar: R175 (slegs beperkte plekke beskikbaar)
Bespreek aanlyn: http://bit.ly/imagine 2018 of inskrywingsvorms beskikbaar by kerkkantoor
Navrae: Annette Botha 

Top