Tyd van verootmoediging en gebed - 12 Maart 2018
Net 'n oomblik het Ek jou verstoot, in my groot liefde vat Ek jou terug. In 'n opwelling van toorn wou Ek 'n kort tydjie niks met jou te doen hê nie, maar Ek ontferm My oor jou met 'n liefde wat nooit vergaan nie, sê die Here, jou Verlosser. Soos met die waters van Noag is dit vir My: soos Ek met 'n eed bevestig het dat die waters van Noag nie weer die aarde sal oorstroom nie, so bevestig Ek met 'n eed dat Ek nie langer toornig op jou sal wees en jou sal straf nie. Berge kan padgee, heuwels kan wankel, maar my liefde vir jou sal nooit verdwyn nie, my vredesverbond met jou sal nooit wankel nie, sê die Here, wat jou liefhet. (Jes 54:7-10 – 1983 Vertaling)

Die reis saam met God is ‘n reis in die donker na die Lig. Ons reis nie in ‘n helder sonlig van volkome sekerheid nie, maar deur die donker van onkunde, ongeloof, ongehoorsaamheid, verkeerde keuse, mislukkings, selfsug, sonde en onsekerheid. Die lewe is onseker. Nie een van ons pogings, hoe goed ons dit ook al bedoel, om dit te beheer of te manipuleer sal dit verander nie.>>

Ons enigste sekerheid lê in Wie God is. Ek ontferm My oor jou met 'n liefde wat nooit vergaan nie, sê die Here, jou Verlosser. Berge kan padgee, heuwels kan wankel, maar my liefde vir jou sal nooit verdwyn nie, my vredesverbond met jou sal nooit wankel nie, sê die Here, wat jou liefhet.

Ons maak vrede met onsekerheid alleenlik deur ons te verbind aan die Een vir wie ons nie altyd kan verstaan nie, maar wat Homself in sy Seun aan ons openbaar het as die Een wat saam met ons loop in ‘n stukkende wêreld met baie onsekerhede, wat weet wat dit is om van God verlate te wees.

Gebed: Here ek hou vas aan U belofte dat U my sal bly liefhê al oorweldig onsekerheid my. Amen

Top