Tyd van verootmoediging en gebed - 11 Maart 2018
Waarom skreeu jy oor jou wond, oor jou siekte wat ongeneeslik is? Ek het jou hierdie dinge aangedoen omdat jou ongeregtigheid groot is, jou sondes baie. Almal wat jou verteer, sal verteer word, al jou teëstanders sal in ballingskap weggevoer word, dié wat jou plunder, sal geplunder word, dié wat jou as buit behandel, sal self buit word. (Jer 30:15-16 – 1983 Vertaling)

Die storie van Israel is dieselfde storie oor-en-oor: Dit is ‘n storie van lyding en dan met ‘n vreugdevolle uitkoms. Dit is ‘n storie van verlies, maar ook ‘n storie van wins.

Lydenstyd maak ons ook bewus van ‘n storie van lewensverlies aan ‘n kruis op die Donderdag en dan ‘n storie van nuwe lewe op die Sondag.

Dit is die storie van die lewe: Daar is die oomblikke van verlies; daar is ook die oomblikke van wins; daar is die oomblikke van dood, maar daar is ook die oomblikke van ‘n nuwe geboorte; daar is die oomblikke waartydens ek beleef dat daar net doodloopstrate is, dan is daar ook die oomblikke van nuwe lewensmoontlikhede.

Dit is juis in die oomblikke van verlies en wins waar ek God leer ken, myself leer ken en ook die waarde van lewe ontdek. Paulus verwoord dit eintlik so mooi: God laat alles ten goede meewerk vir die wat Hom liefhet.

Gebed: Here ek loof U vir die tye wanneer dit nie maklik is nie; ek loof U ook vir die tye waarin dit goedgaan. Dankie vir al die nuwe lewensmoontlikhede wat U skenk. Amen

Top