Tyd van verootmoediging en gebed - 9 Maart 2018
Jesus het sy dissipels aangekyk en gesê: “Geseënd is julle wat arm is, want aan julle behoort die koninkryk van God”. (Luk 6:20 – 1983 Vertaling)

Dit is God se bedoeling dat ons, sy kinders, geseënd sal wees. Hulle moet gelukkig wees. Die woord geseënd is om iets van louter vreugde, geluk en vrede uit te beeld, soos met die geboorte van ‘n kind.

Hierdie seën is gekoppel aan vreemde voorwaardes:
• Geseënd is julle wat arm is.
• Geseënd is julle wat honger ly.
• Geseënd is julle wat nou huil.
• Geseënd is julle wanneer mense julle haat en verstoot en uitskel.

Vreemde, dog waardevolle voorwaardes. Geseënd is kinders van die Here, die kerk, gemeentes wat nie sommer die status quo as vanselfsprekend aanvaar nie, wat leerbaar is, wat kritiese vrae kan vra oor die heersende kultuur en gebruike; wat bereid is om prys te gee en selfs honger te ly ter wille van ander en die koninkryk van God, wat nie omgee om verkleineer en verwerp te word omdat hulle gelowig is nie.

Dit is presies wat Jesus gedoen het. Ter wille van ons het Hy prysgegee, baie verloor, honger gely, gehuil en is Hy verwerp – selfs aan ‘n kruis vir ons gehang.

Gebed: Here dankie dat U ons seën en dat ons ter wille van U en u koninkryk mag prysgee, huil en selfs verstoot word. Amen

Top