Stel jou ‘n gemeenskap voor waar mense jou sien soos Jesus jou sien; waar jy na ander kyk soos Jesus na hulle kyk.

Dit is één van die groot waardes wat die Here Jesus Christus ons kom leer het. Hy het ons geleer om met nuwe oë na mense te kyk; om in mense raak te sien wat Hy raaksien; om nie mense te definieer in terme van hul sondige gedrag nie, maar in terme van waarvoor hulle as beelddraers van God geskep is.

Wanneer Jesus na ‘n skuldige kyk, sien Hy hom/haar raak as sy kind wat oortree het; Hy sien hom/haar as ‘n mens vir wie God baie liefhet en hartseer is oor sy/haar oortreding; Hy sien raak waarvoor God hom/haar aanvanklik geskep het en bedoel het om te wees.

Die oomblik wanneer ons mense begin sien as een van ons of as een van hulle, vlieg genade by die deur uit.Om mense lief te hê, is om in iemand raak te sien waarvoor God hom/haar aanvanklik geskep het.

Leef ek met veroordelende of genadige oë?

Top