Tyd van verootmoediging en gebed - 8 Maart 2018
“Dit is my verbond met jou: jy sal die vader wees van 'n menigte nasies; jy sal nie meer Abram genoem word nie, jou naam sal Abraham wees, want Ek maak jou die vader van baie nasies. Ek sal jou baie vrugbaar maak, Ek sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou voortkom. (Gen 17:4-6 – 1983 Vertaling)

Die storie van geloof is die storie van God se kinders wat die toekoms aanpak as ‘n geskenk van God. Dit is waaroor Lydenstyd gaan. Ons menswees word nie bepaal deur ons verlede of dit wat ons op die oomblik doen of het nie, maar deur God wat met ons ‘n pad loop. Lydenstyd gaan oor die Kind wat vir oud en jonk gegee is, die opstanding in ‘n nuwe lewe en ‘n nuwe toekoms met nuwe lewensmoontlikhede in God.

Hierdie toekoms as geskenk van God word sigbaar in gemeentes wat dit waag om die toekoms met God aan te pak; wat aandag gee aan mense wat as randfigure binne ‘n bepaalde sisteem uitgeskuif word; die aanvaarding van mense wat deur ander as onaanvaarbaar gereken word; wat tyd maak vir die naaste; die verkondiging van die Waarheid aan ‘n wêreld wat in ontkenning leef; en wat soek na reg en vrede in ‘n wêreld wat floreer binne konflik en geweld.

Waag jy dit nog met God en sien jy al die lewensmoontlikhede in verbondenheid met God raak?

Gebed: Here dankie dat ek die toekoms kan aandurf met die wete dat U die gekruisigde en opgestane Here Jesus Christus is. Amen

Top