Tyd van verootmoediging en gebed - 6 Maart 2018
My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos Myne nie, sê die Here; soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede en my gedagtes bo julle gedagtes. (Jes 55:8-9 – 1983 Vertaling)

Ons omstandighede en werklikheid kan soms so oorweldigend wees dat ons geen ander lewensmoontlikhede meer kan of wil raaksien nie. Die volk van Israel in Jesaja se tyd was in ballingskap weggevoer na ‘n ander land – hulle word nou as slawe ingespan en daar is nie veel hoop dat hul omstandighede gaan verander nie.

Jesaja se boodskap aan diegene is: Daar is ‘n ander weg. Daar is ander lewensmoontlikhede en ‘n ander werklikheid – God se werklikheid. Op ‘n vreemde manier is God aktief besig; Hy doen wonderlike goed vir ons en ten spyte van wie ons is. Ons verantwoordelikheid is om uit ons vasgelooptheid los te breek en die nuwe lewensmoontlikhede in God te ontdek.

Dalk is dit tans ons grootste uitdaging binne die kerk. Ons is so vasgevang in ons heersende kultuur dat dit nie vir ons maklik is om God se aktiewe heerskappy raak te sien nie. Ons het eintlik slawe van ons heersende kultuur geword; ons is ook in ballingskap weggevoer.

Waag dit met God. Ontdek Sy wil vir jou lewe; bedink dit wat vir Hom belangrik is en maak dit deel van jou lewe. Ontdek die nuwe lewensmoontlikhede wat God vir jou bied.

Gebed: Here dankie dat U groter lewensmoontlikhede bied as wat ek kan raaksien, dat U gedagtes nie my gedagtes is nie. Help my om met U te waag. Amen

Top