Tyd van verootmoediging en gebed - 14 Februarie 2018

“Vra wat die Here wat julle wil hê terwyl dit nog moontlik is. Bid tot die Here noudat Hy naby is. Die goddelose moet die verkeerde manier waarop hy/sy lewe, laat staan. Die sondaar moet afsien van sy/haar verkeerde gedagtes. Hy/sy moet moet na die Here toe terugkom. Die Here sal hom/haar graag terugontvang. Hy/sy moet na God toe kom. Ons God sal hom/haar vergewe.” (Jes 55:6-7 – Die Boodskap)

Die woorde wat hier uitstaan, is: Vra/bid, laat staan/afsien, terugkom, terugontvang/vergewe.

Die God wat ons hier leer ken, is ‘n God wat naby aan ons is, gereed om ons terug te ontvang en te vergewe. Dit is ‘n God Wie se genade groot is, oneindig groot; eintlik onverstaanbaar groot. Daarom kan ons met vrymoedigheid in Sy teenwoordigheid kom staan.

Hierdie genade vra ook ‘n besliste reaksie: Bid, sien af van jou verkeerde gedrag en gedagtes, gaan terug na die Here toe. Die genade van die Here is nie goedkoop nie; dit vra ‘n nuwe toewyding; dit vra ‘n eerlike selfondersoek; dit vra ‘n beslise optrede om af te sien van dit wat verkeerd is en na God te gaan. God se genade is ook nie goedkoop in die sin dat Hy geen offer vir my oortredinge eis nie; Hy het eintlik alreeds die offer betaal in sy Seun. Daarom is geloof, berou en bekering God se werk; my reaksie op Wie God is.

Waag dit om nou, vandag nog, van die Here te vra wat Hy van jou verwag. Hy wag vir jou met ope arms.

Gebed: Here dankie vir U nabyheid. Ek wil afsien van elke verkeerde daad en gedagte. Ek wil U dien en liefhê. Vergewe my ongehoorsaamheid en ontrouheid. Ek gee myself aan U as ‘n heilige en ‘n lewende offer. Amen

Top