GOD-waarts: Ons is voortdurend bewus van God se genadige teenwoordig by ons en by ander.
MET-waarts: Ons loop ‘n pad saam met die Here Jesus Christus wat ons nooi: Kom saam! (Volg My!)
UIT-waarts: Ons nooi met vrymoedigheid ander om saam met ons hierdie pad te loop.

Die drie woorde sê iets van wie ons is. So glo ons. Die vraag is: Is ons dit ook in praktyk of bely ons dit net met mooi woorde? Ons sê en skryf met groot vrymoedigheid ons slagspreuk: Ons leef met ‘n passie vir God en ‘n hart vir mense en ‘n wêreld in nood. Staan dit ook geskryf in ons lewenswyse en gedrag?

Lydenstyd, wat met Aswoensdag op 14 Februarie 2018 begin, daag ons uit om weer by die kruis van die Here Jesus Christus te kom staan met die ingesteldheid van ‘n Paulus wat sê: “Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan Hom gelyk te word in sy dood” (Fil 3:10). Dit is ‘n kosbare tyd vir verootmoediging en gebed.

Ek wil ook twee boeke vir die tyd aanbeveel:>>

• “What’s so amazing about Grace” van Philip Yancey. Die leraarspan gaan ook hierdie boek as een van hulle hulpbronne vir die prediking in die lydenstyd gebruik.
• “A way other than our own – Devotions for Lent” van Walter Brueggemann. Daar is kosbare dagstukkies vir hierdie lydenstyd.
• Ek gaan elke dag tydens die lydenstyd iets op ons webblad sit wat jy kan volg.
• Daar is ook ander wonderlike leesstof, oordenkings en dagstukkies op die internet beskikbaar.

In die lydenstyd vra ons van mekaar om iets prys te gee of iets te begin doen. ‘n Vriend van my, Frederick Marais, het ‘n mooi verbintenis vir dié tyd geformuleer:
• Ek gaan my in hierdie seisoen in gebed verootmoedig voor God, die bron en onderhouer van lewe en water. Dit beteken o.a. dat ek nie vir God voorskryf oor wanneer en waar dit moet reën nie, maar dat ek wil leer om in hierdie tyd in nederigheid my afhanklikheid, vertroue en hoop in God wil stel.
• Ek verbind my tot water-rentmeesterskap deur daagliks 50l of minder water te gebruik - selfs al kan ek op ander maniere water koop of bekom.
• Ek verbind my om hande te vat waar ek kan om die nood te verlig van die kwesbares in die gemeenskap en nie net na my eie belange om te sien nie.

Mag jy en ons saam met jou ‘n geestelik verrykende lydenstyd tot Paasdag op Sondag, 1 April 2018, beleef.

Hannes Theron

Top