Dinsdagoggende het ek en die 37 graad 1’s in my klas ‘n sug van verligting geslaak wanneer tannie Ida Verster om die hoek geloer het met haar stralende, laggende persoonlikheid, storieboek in die hand. Dit was met genoegdoening wat ek die leerders dopgehou het hoe hulle met oorgawe saamgeleef het in die storie wat tannie Ida gelees of vertel het. In die klas kon ek agterkom hoe hulle woordeskat en denkprosesse verbeter het deur die tyd wat hulle met haar bestee het as weeklikse voorleser in my klas by Macassar Primêre Skool. As opvoeder wat toegegooi was met merkwerk en ander administrasie het dit vir my ook daardie halfuur gegee om net aan dringende sake aandag te gee.

Ek ag myself bevoorreg om beide as opvoeder en vrywilliger by Uyavula betrokke te kon wees. Ek kon bydraes lewer en behoeftes deurgee wat ons in die skool nodig gehad het, maar ek kon ook aan die ander kant beleef watter waardevolle bydraes ons vrywilligers maak.>>

Afgesien van my weeklikse voorleser vir my klas, was ek ook betrokke by die leesklub waar vele van ons gesoute leesvrywilligers in klein groepies ons kinders op ‘n Maandagmiddag kom vermaak en ongesiens lewenslesse oorgedra het aan ons leerders. Dit was nie ongewoon om kinders pouses of in die klas te hoor praat oor die storie wat die oom of tannie in die leesklub gelees het nie. So is lewenslesse oorgedra aan mede-leerders. Dit was duidelik hoe die kinders versot geraak het op stories en boeke. Maandae was ‘n hoogtepunt vir baie van hierdie leerders.

Alhoewel 2017 ‘n baie besige jaar was en ons nie gereeld Saterdagskool kon hou nie, glo ek steeds dat dit ook een area is waar vrywilligers individueel ‘n verskil met een of twee kinders se akademie kan maak en hoop ek in die toekoms dat ons weer dit kan doen.

Opvallend vir my was die liefde en omgee van ons vrywilligers en die effek daarvan op die leerders. Baie van die leerders het so ‘n behoefte aan aandag en liefde wat soms ontbreek by die huis of ouers wat net so hard moet werk wat nie beskikbaar kan wees nie.

Baie dankie vir elke vrywilliger wat ‘n verskil in my lewe as opvoeder gemaak het in die laaste vier jaar. Ek is julle innig dankbaar vir elke minuut van julle tyd en elke hulpmiddel of boek wat julle bygedra het. Julle waarde is ver bo korale!

Amanda Uyavula lees- en skryfprojek

Top