Ons is baie opgewonde oor al die gebeure by die Kleuterkerk die jaar. Ons 3-4 jariges is ons Wikkelwurms en leer elke Sondag oor hoe wonderlik God hulle gemaak het. Ons Groei-Goggas is die 5 en 6 jariges en gaan meer leer oor hoe hulle geestelik kan groei deur God en die Bybel beter te leer ken en liefkry.

Die geestelike potensiaal van hierdie klein mensies moet ons nie onderskat nie. Hulle kinderlike geloof is tot groot aansporing vir elkeen wat op ‘n Sondag diensbaar is by die Kleuterkerk.

Buiten Leandra Minnie, ons raakvatter elke Sondag, is daar ook sewe diensmammas/pappas wat help by die onderskeie klassies. Dan het ons by elke klas mammas en pappas wat die Lesaanbieders is.

Waar jy kan help?
Ons benodig Lesaanbieders. Nog gewillige hande kan rotering moontlik maak en so help ons mekaar. Al die lesmateriaal en hulpmiddels word voorsien. Dit kan ook oumas of oupas of dalk ouers wees wat weer verlang na daardie kleintjies. Kontak gerus vir Leandra Minnie

Top