‘n Tyd van verootmoediging en gebed

Die droogte en gepaardgaande waterkrisis is op almal se lippe en beïnvloed ons gemoedstoestand, denke, asook ons geloofslewe. Dit is eintlik bemoedigend, soms ontstellend, om te hoor hoe mense in die tyd gesels oor gebed, geloof, wonderwerke, die oorsake van die droogte en ons gepaardgaande verantwoordelikheid. Baie leef met ‘n sigbare angstigheid.

Eintlik is die droogte ook ‘n geleentheid van God: Dit dwing ons almal om weer opnuut na te dink oor ons verhouding met God, met mekaar en die natuur; ons gedrag en lewenswyse; die volhoubaarheid van ons manier van lewe. Wat ‘n uitdagende tyd om in te leef en juis in hierdie opnuut te ontdek: Wie God is en waarheen Hy met ons oppad is. Ons word eintlik almal gedwing om te “restart”.

Daarom nooi ons jou om vanaf Woensdag, 14 Februarie (Aswoensdag, die begin van lydenstyd) saam met baie ander gelowiges ‘n pad van verootmoediging en gebed te loop. Die kapel gaan Woensdag van 06:00 af oop wees vir gebed en om 17:00, 18:00 en 19:00 sal daar ‘n Aswoensdagdiens wees met gebedstyd.

Ons roep mekaar op om in hierdie komende lydenstyd (14 Febr tot 31 Mrt):
- Onsself voor die Here te verootmoedig en na te dink oor ons verhouding met God, mense en die natuur.
- Te bid vir reën en damme wat weer oorloop. Die Here voorsien ook omdat ons daarvoor vra. As sy kinders mag ons die vrymoedigheid neem om te vra.
- Vir ‘n waagmoed om anders te begin dink oor die voorsiening en (her)benutting van water.
- Te bid vir ons leiers om die waterkrisis met wysheid en verantwoordelikheid te bestuur.
- Om nie net te kritiseer nie, maar deel van die oplossing te wees.

Top