‘n Korttermynuitreik word beplan vir 27 Junie tot 11 Julie 2018 op uitnodiging van André en Marina Olivier van die Frontida-bediening in Kanthararom, Thailand. Die uitreik sal hoofsaaklik op kinderevangelisasie fokus. Lede is vir hulle eie kostes verantwoordelik.

Belangstellendes kan asb vir Louise Theron kontak

Top