Om te restart, is om seker te maak dat ons vertrekpunt reg is. Ons glo onder andere:
- dat God oor alles en almal regeer
- dat die koninkryk van God dáár deurbreek waar God se wil geskied en waar wat stukkend is, weer heelgemaak word
- dat die koninkryk van God nou reeds teenwoordig is, maar eers volheid sal bereik wanneer Christus weer kom
- dat gelowiges en die kerk geroep word om op elke terrein van die lewe na God se wil te soek en sigbare tekens van God se koninkryk op te rig: van die erediens tot by die werkplek, ontspanningsoord, gesinskring, politieke arena en in al ons verhoudinge.

Die vraag is: Is ons lewe in lyn met dit wat ons glo? Of is die volgende dalk meer waar van ons:
- Ons glo dat dit belangrik is om naam te maak en bekendheid te verkry
- Soveel besittings, rykdom as moontlik bymekaar te maak
- Om my eie drome waar te maak, al kos dit ook wat en al trap ek ook op wie.

Josua neem ‘n besluit deur onomwonde te verklaar: Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien.

Om te restart is om weer duidelik en helder te kan verklaar: Ek en my huis, my vriendekring – ons sal die Here dien. Dissipelskap is om mekaar hiermee te help en hierin te begelei.

Top