Verlede Sondag het ons jeugbediening vir 2018 begin en wat ‘n voorreg dat al ons lokale en kerk gevul was met kinders, jongmense en volwassenes wat ernstig is oor ‘n verhouding met die Here.

Vir almal betrokke by Familiebediening is dit ‘n roeping en voorreg om saam met ons ouers, die kinders geestelik te versorg. In die dienste, kleingroepe, oorslape en spesiale geleenthede bv. Pinkster word daar baie moeite gedoen met lesmateriaal en hulpmiddels. Om dit moontlik te maak vra ons vriendelik dat ouers ‘n vrywillige bydrae vir die jaar sal maak:
R100 per kind; 2 kinders R180; 3 kinders R250; 4 kinders R300.
Dié geld kan inbetaal word met verwysing Jnr. Jeug + Kind se naam by die Kerkkantoor of  EFT aan:
NG Helderberg,  Tjekrekeningnr. 2900 5900 94; ABSA

Baie dankie vir julle ondersteuning hiermee,
Familiebediening Bestuur

Top