Kersete
Dit was ons eerste Kersfees sonder Elsabé. Ons besluit om kos te maak vir 100 mense en ons nooi almal wat alleen is op Kersdag. Helderberg Gemeente was baie gaaf deur hulle kombuis en groot eetplek (die Tent) tot ons beskikking te stel. Hulle het dit ook bekendgestel in die gemeente oor twee Sondae (ek skat 2 500
mense het die uitnodiging gekry). Die uitnodiging was ook op Facebook. Ook in ander gemeentes is dit bekendgestel.

Ek het mense in die Gereformeerde Kerk Strand uitgenooi om te kom help. Vier gesinne het kom help! Dankie nogmaals!

Toe is dit 12:00 op Kersdag. Ons wag vir die gaste om op te daag. Raai hoeveel daag op? Net 2! En dit was twee wat persoonlik uitgenooi was. Ons was baie teleurgesteld.

Die volgende dag kontak ons Brightlights kinderhuis. Hulle sê: "Bring die kos! Ons wag vir julle!" Nadat al die kos afgelaai is, sê Chris, die huisvader: "Ons het kos gehad tot Kersdag. Die regering het nie ons gelde vir Desember oorbetaal nie. Toe het ons gebid dat die Here mense sal stuur om vir ons kos te bring!"

Die Here besluit toe dat óns daardie mense sal wees. Toe verstaan ons hoekom die genooides nie opgedaag het op Kersdag nie: Die kos was nie vir hulle bedoel nie. Dis asof die Here sê: "Gaan aan met julle plan. Ek sal MY plan op die ou-end deurvoer!"
Francois Kruger

Top