Ons vir Niehan en Carmen Koekemoer na vier jaar se diens in Mosambiek. Dankie vir julle kosbare werk! Hulle getuig soos volg oor hulle tyd in Milange:

“Wanneer ons terug kyk op ons tydperk in Milange kan ons dit opsom as `n tydperk van nader-beweeg aan die Vader.

Uit al ons ervarings daar, kan ons getuig dat mens nie anders kan as om in `n dieper verhouding met ons Vader te beweeg wanneer jy betrokke raak by dit wat vir Hom belangrik is nie. Mense is vir Hom belangrik. Mense se lief en leed en `n verhouding met ons is uiteraard die enigste inskrywings in Sy baie besige dagboek.

As Jesus se dissipels gaan dit nooit oor wat mens kan kry nie, maar oor wat mens kan gee. Oor die afgelope vier jaar kon ons Jesus se liefde vir die Mosambiekers gee en deur julle betrokkenheid kon 3 569 kinders in die bosskole leer lees en skryf en van Jesus hoor. Die kleuterskool in Milange is iets wat self-volhoubaar voortgaan waar 80 kinders per jaar vir Jesus deur die Mosambiekers self bereik word.”

Gebedsversoeke:
Verdere leiding vanaf die Here vir die uitbreiding van Sy Koninkryk in die verre Noord-Ooste van Mosambiek d.m.v `n kleuterskool by `n bestaande sendingpaar in Quionga.
Voortgaan en finansiële voorsiening vir vyf bosskole (een self-volhoubaar) vir 900 kinders in Milange area in 2018.

Projekleier: Bertus van Schalkwyk

Top