Hartlik welkom aan al ons kleuters, graad 1 – 6’e en ons tieners.

Ons sluit aan by die gemeente se tema “RESTART”. Daar is opwindende dinge wat hierdie jaar gebeur soos Pneumatix studente en drie teologie studente wat betrokke gaan wees by ons bediening.

Ons priotiteit en fokus vanjaar gaan wees om, soos Jesus, verhoudings te bou en ons jeug geestelik te versorg.

Kiddie- en Tekkiekerk vind gelyktydig om 9:30 plaas waarna hulle in kleingroepe verdeel.

Lokaalindelings is as volg:
Kleuters (3 – 6 jaar): Kleuterkerksentrum in Efese en Joppe
Graad 1: Patmos (lokaal langs die Kleuterkerk)
Graad 2 & 3: Tent
Graad 4 – 6: Jeugsentrum

Tienerkerk begin vanaand om 18:00 in die kerkruim en daarna volg die dissipelskapgroepe tot 20:00.

Wil jy ook betrokke raak by ons Jeugbedining? Kontak vir Annette Botha 

Top