Genadejaar van die Here
Oud en jonk, almal van ons, weet onmiddellik waarvan jy praat as jy die “restart” gebruik. In die digitale eeu waar baie van ons afhanklik is van rekenaars en slimfone is een van die wonderlikste funksies wat al tot baie se redding gekom het: Die “restart”-funksie. “If everythings fails, restart” – hierdie opmerking hoor ‘n mens nogal gereeld.

Dit is natuurlik ook ‘n Bybelse beginsel.

In die antieke samelewing van Israel was daar eintlik net één manier waarop daar heling in die samelewing gekom het: As die Genadejaar, wat elke sewende jaar is, toegepas sou word en ’n baie groot Jubeljaar elke 50ste jaar. Met sy “intreepreek” kondig die Here Jesus ook die genadejaar aan (Luk 4:19). Daarmee verklaar Jesus: Ek het gekom om heling, herstel te bring.

Helderberg Gemeente het ‘n genadejaar nodig waartydens ons net weer tot rus kan kom - ‘n rus by God. Ons het nodig om net weer te (her)ontdek wie God is, wie ons is en waarheen God met ons oppad is. Eintlik om weer te fokus op dit wat werklik saak maak; dit wat op God se agenda vir ons is; om deur die Gees van die Here gelei te word; aan Hom alleen gehoorsaam te wees.

Eerskomende Sondag, 21 Januarie 2018, druk ons as gemeente die “restart”-knoppie en help ons mekaar om die jaar te begin met die fokus op God. Op Sondag, 28 Januarie 2018 wil ons fokus op voorbeelde van mense, soos Josua, wat ‘n besliste keuse gemaak het: “Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Op Sondag, 11 Februarie wil ons mekaar prakties help om werklik te “restart”.

“Restart!”

Top