Duisternis skep ongemak. Die spreekworod sê nie verniet: Donkerwerk is konkelwerk nie. Die duisternis is oorweldigend – die geweldsmisdade, verkragting, korrupsie en selfverryking – dit raak onhanteerbaar. Dit skep wanhoop, onsekerheid en woede.

Maar dan is daar dié evangelie: “Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy Seun wat Hy liefhet. (Kol 1:13).

Die lig skyn in die duisternis en die duisternis kon dit nie uitdoof nie (Joh1:5). Duisternis sal daar altyd wees, maar dan is dáár ook die Lig, God wat mens geword het. Hoe groter die duisternis, hoe duideliker word die Lig. Die
duisternis is duisternis; die Lig is Lig en dit is ons as kinders van die Lig se voorreg om so te leer lewe dat die duisternis ons nie oorweldig nie. Mag die Lig vir jou helder skyn oor hierdie dae wanneer ons Christus se geboorte vier, 2017 afsluit en 2018 met nuwe energie en hoop aanpak. Dankie vir jou aandeel om ons te help om waarlik kinders  van die Lig te wees en self ook lig te wees.

Die evangelie bied ‘n splinternuwe uitsig op God, en insig en perspektief op God se wil vir ons. Dit bied hoop, vreugde en herstel.
Wat ‘n voorreg om 2018 in te gaan en te weet: Die duisternis kan die Lig nie uitdoof nie!

Top