Die woorde, "U maak my hoof vet met olie" (Psalm 23:5), het die potensiaal om 'n paar interessante prentjies in jou kop los te maak as jy jouself toelaat om jou verbeelding te laat lewe. Ek het al baie keer gewonder hoe dit moes wees in die antieke tye as 'n belangrike eregas met 'n kop vol olie (afhangende van die hoeveelheid wat gebruik is) die "banketsaal" sou instap. En terloops, was net mans dan eregaste?

Olie was onlosmakend deel van die Jode se leefwêreld. Nie net is eregaste gesalf met olie nie, maar dit is ook gebruik om wonde te genees, huishoudelik gebruik bv. om brood mee te bak, as skoonheidsproduk gebruik bv. as lyfroom en seep, ens. Die ander interessante gebruik van olie was ten opsigte van skape.

Olie hou vir ons, as skape (want Jesus is ons Herder), groot waarde in. As ek bereid is en regtig egtig ontvanklik is om hierdie olie aan my lyf te voel, toelaat dat hierdie olie aan my siel en gees en hart gesmeer word, kry ek 'n verfrissende, nuwe uitkyk op die lewe.

Maar wat presies is hierdie olie? En hoe laat ek toe dat dit aan my wese gesmeer word?

Top