‘n Hartlike dankie aan elkeen wat deur voorbidding, finansiële bydraes, donasies/skenkings en ondersteuning hulle hande uitgesteek het om só
Uyavula in staat te stel om liefde en leeslekkerte in 818 kinders se lewens in te dra.

Ons is baie dankbaar dat die Hemelse Vader kosbare mans, dames en tieners beskikbaar gemaak het om weekliks met soveel liefde en passie heerlike storievreugde in die klaskamers en by die leesklubs te verskaf. Hy is getrou; aan Hom dank en eer!

Top