Almal wat met Kobie Groenewald te doen het, getuig van haar liefdevolle deernis en die manier waarop sy die Dienssentrum as ‘n bediening bestuur. Die woord “engel” word vrylik gebruik.

  • Kobie het in 2013 as vrywilliger by die Dienssentrum begin werk en het in 2014 die leisels daar oorgeneem. Sy lig enkele hoogtepunte van die afgelope drie jaar uit:
    - Sy sê sy was ‘n stukkende mens toe sy by die Dienssentrum begin werk het, vanweë persoonlike verliese en siekte in die familie. Die Diens-sentrum het vir haar heling gebring. “Ek het baie meer geestelike seën beleef as wat ek en die span ooit kon uitdeel”.
    - “Mense is op aarde gesit om om te gee vir mekaar, as elkeen net ‘n bietjie wil omgee, sal dit ‘n groot verskil maak. Die Dienssentrum is die vlam-metjie waar liefde en omgee gedy en ‘n getuienis in die gemeenskap is”.
    - Kobie het in die paar jaar soveel liefde ontvang en vriendskappe gemaak en sy weet sy gaan dit nooit verloor nie.

Kobie en haar man, De Wet, gaan nou aftree op Baardskeerdersbos. Dit sal seker nie lank wees voordat sy in daardie gemeenskap begin woel nie.

Baie dankie vir jou onbaatsugtige diens Kobie! Helderberg Uitreik en Helderberg Gemeente gaan jou ontsettend baie mis!

Kobie (regs op die foto) spreek haar dank uit teenoor almal wat die Dienssentrum so mooi ondersteun en weet dit sal voortgaan met haar opvolger, Yolande Kennedy (links op die foto) aan die stuur van sake.

Top