Die meeste van ons wil graag heel mense wees. Ons besef egter dat ons nooit heeltemal heel is nie – eintlik gebrokenes in die teenwoordigheid van ‘n heel God. Die pad van heelwording is ‘n lewenslange dissipelskap pad saam met die Here. Gelukkig stap ons nie hierdie pad alleen nie. Ons is deel van ‘n geloofsgemeenskap waar ons bereid is om mekaar se laste te dra (Galasiërs 6:2).

In Galasiërs 6 en 1 Timoteus 4 vind ons ‘n paar riglyne wat ons help op hierdie pad van heelwording. Ons moet nee sê vir versoekinge en allerlei onheilige en sinlose redenasies (Gal 6:1; 1 Tim 4:7a). Ons moet onsself voed met die woorde van die geloof (1 Tim 4:6). Ons word ook opgeroep om te oefen in toewyding aan die Here (1 Tim 4b-8). Vandag is die laaste Sondag in ons reeks “Nes ons is…”. Tydens die afgelope reeks het ons gefokus op talle van hierdie oefeninge of ritmes van die Jesus-lewe. Van die manier hoe ons “connect” met die Here tot die dien van die Here met ons unieke gawes. Is jy bereid om hierdie lewenslange pad van heelwording saam met die Here en saam met mekaar te stap?

Top