Die bediening van die versoening
Ons leef in ‘n samelewing waar daar baie onvrede is – mense is ongemaklik met mekaar; mense wantrou mekaar; emosies oor die verlede lê nog vlak; mense voel minderwaardig teenoor mekaar; ons bedreig mekaar.

Die wonderlike is dat die bediening van die versoening aan almal van ons gegee is.

Omdat ons met God versoen is; omdat ons aan Christus behoort; omdat ons in Christus nuut gemaak is, daarom kyk ons ook met ander oë na mekaar. Ons waag dit met mekaar. Die Here Jesus Christus het dit met my en jou gewaag, daarom kan ons dit ook waag om oor grense heen na ander uit te reik.

Soos Jesus ons nooi om saam met Hom die pad van dissipelskap te loop; saam met Hom die koninkryk van God te beleef en Hom te leer ken vir Wie Hy werklik is. So kan ons ook ander rondom ons nooi om saam met ons hierdie pad te loop.

Om saam met ander oor grens heen ‘n pad te loop, bevorder ons ‘n gemeenskap van volhoubare vriendskappe. Ons raak dan ook betrokke by die bediening van die versoening wat aan ons gegee is.

Om betrokke te wees in die bediening van die versoening doen iets aan ‘n mens. Dit help ons om te verstaan wat versoening eintlik behels en wat ‘n voorreg dit is om met God versoen te wees.

Top