Erediensbywoning

Ek gaan deur ons statistiek vir erediensbywoning vir die afgelope 3 drie jaar en dit is baie duidelik dat daar ʼn duidelike afname in die erediensbywoning van Helderberg Gemeente is. Aan die eenkant neem die lidmaat getalle toe, maar aan die anderkant neem die erediensbywoning af. Natuurlik is erediensbywoning nie alles nie, maar dit sê ook iets. ʼn Mens sou dink dat juis in hierdie tyd waarin ons leef erediensbywoning vir mense belangrik sal wees.

Natuurlik is ons eerste verantwoordelikheid om die regte vrae te vra: Wat moet ons hoor? Wat is die Here besig om vir ons te sê? Help ons eredienste mense om in die tyd op God te fokus en as Sy dissipels te leef? Word ons tydens ons eredienste genoegsaam bemoedig, versterk, opgebou en toegerus om juis in dié tyd op God en mekaar te fokus? Is eredienste ʼn geleentheid waar ek deur God aangeraak word.

Dat mense aan mekaar verbind bly in een gemeente, is natuurlik ʼn wonderwerk. Uiteenlopende mense wat in God glo, word aan mekaar verbind deur ons Here Jesus Christus wat deur God opgewek is en deur Sy Gees wat in ons werksaam is.>>

Dalk moet ons eerder ook die vraag vra: Waarom sal ek nog die eredienste van Helderberg Gemeente wil bywoon? Ek kan nogal aan ʼn paar redes dink:

- Dit kan die mees stimulerende en sinvolle uur van jou week wees. Dit is nie altyd so nie, maar genoeg kere om dit die moeite werd te maak om gereeld daar te wees. Om saam met ander in die Here se teenwoordigheid te wees, Hom te loof en te prys, saam Sy Woord te hoor en net op Hom te kan fokus, doen iets aan ʼn mens. Dit is bloot net dom om nie daar te wil wees nie. My ervaring was nog altyd dat ʼn mens juis ʼn erediens moet bywoon wanneer jy dalk nie daarvoor lus het nie. Die tye waarin ons leef is nie maklik nie en eis sy emosionele tol; juis daarom is dit belangrik om daar te wees.
- Om te behoort en tuis te kom. Geen gelowige wat erns maak met sy/haar verhouding tot God en met dissipelskap kan sy/haar geloofsreis alleen aanpak nie. “A me needs a we to be.” Ons het ʼn groot verantwoordelikheid om mekaar te help om die Bybel vir ons tyd te verstaan. My solo pogings gaan nie goed genoeg wees nie. Ek het nodig om dit saam met ander te beleef en daaroor te na te dink.
- Om erns te maak met dissipelskap is nie die geloof in ʼn klomp teorieë nie. Die gemeente en eredienste is daar om mekaar te help met die uitleef van my geloof. Dit is die plek waar ons ons vrae moet kom vra en saam moet wonder oor wat dit beteken om juis vandag ʼn dissipel van die Here Jesus Christus te wees.
- Soos baie dinge wat die moeite werd is, is dissipline ook ten opsigte van erediensbywoning nodig. Ek het nie altyd lus om te doen wat goed is vir my nie. Die vaste ritme (gewoonte) help my hiermee.
- Gelukkig is die bywoning van eredienste nie meer ʼn kultuur-ding nie. Ek is ʼn gelowige, ʼn kind van God en daarom gaan ek na ʼn erediens. My ervaring is dat mense wat deesdae ʼn erediens bywoon, daar wil wees; ek wonder nogal oor hulle wat nie daar wil wees nie.

In Helderberg Gemeente doen ons baie moeite om die verskillende behoeftes wat daar is rondom lofprysing en aanbidding, die inkleding van die erediens en dissipelskap te akkommodeer. Veral lofprysing en aanbidding is ʼn teer saak vir baie: Sommige soek rustigheid en ander soek meer energie; sommige wil net bekende liedere sing en ander wil meer nuwe liedere leer; sommige wil net Afrikaanse liedere sing en ander vra weer waarom ons nie meer in ander tale sing nie. Ons wil ons lofprysing en aanbidding, veral met die informele eredienste, tot ʼn volgende vlak neem. Dink asseblief saam met ons hieroor.

Neem asseblief die vrymoedigheid om met ons in gesprek te bly oor die eredienste. Ons leer graag.

Aan God al die eer! Dit is waarom ons eredienste hou: Om Hom te eer en by Hom te leer.
Hannes Theron

Top