Ons sien en hoor van mense wat baie swaarkry. Op ‘n afstand lyk hulle situasie erg. Maar stel jou voor dit was jy. Jy moes vandag in hulle skoene staan.

Jy staan in die skoene van ‘n vrou wie se man wreed vermoor is. Of in die skoene van ‘n pa wie se kind deur dwelms van hom weggedryf word. Of in die skoene van ‘n jong man wat vasgevang is in die wêreld van bendes. Of in die skoene van ‘n jong meisie wat bang is om te gaan slaap, want sy word gemolesteer in haar eie huis. Of in die skoene van iemand wie se huis afgebrand het. Of in die skoene van ʼn boer wat sy bome of diere sien vergaan in die droogte. Of ‘n enkelouer wat alleen die pot aan die kook moet hou.

Dit is dalk moeilik om jouself in te dink in so ‘n situasie. Dit is baie makliker om as toeskouer simpatiek raad uit te deel; om dit as ander mense se probleem te sien. Ons natuurlike reaksie is om onsself te beveilig, te beskerm, uit die situasie te emigreer – al is dit net in ons koppe.

God sien ook die swaarkry van die mensdom. God se reaksie was om self deur Jesus Christus in die aardse skoene van lyding en swaarkry te kom staan.

Joh 1:14 - Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, ... vol genade en waarheid. The Word became flesh and blood, and moved into the neighborhood. We saw the glory with our own eyes, ... generous inside and out, true from start to finish. (MSG)

As Jesus volgelinge is dit ons uitdaging om Hom ook hierin te volg en sy skoene te probeer volstaan; om Jesus te volg tot binne-in die skoene van mense wat hoop nodig het.

Onthou - Jesus is lig wat saam met jou in donker instap (Joh 1).

Top