Die Here vra vir Abraham en vandag vir jou: Is iets te buitengewoon vir die Here? Dit bly een van ons grootste uitdagings dat ons soms doodeenvoudig net te klein dink oor God. Daarom sukkel ons so om te verstaan dat God met elkeen van ons ʼn pad loop. Die verhaal van Abraham en Sara in Genesis 18 daag ons uit om met vertroue die reis saam met God aan te pak, al weet ons nie altyd mooi waar hierdie reis ons gaan bring nie en wat die beloftes van die Here altyd behels nie. Al wat ons weet: Die Here loop met ons en ons kinders ʼn pad. Sy uitnodiging is baie duidelik: Volg My.

Sy beloftes is ook duidelik: Ek gee vir jou die lewe en dit in oorvloed (Joh 10:10).

Top