As jy
- Hou van stap, veral as dit aan die voet van die bekende Berg Everest is.
- Jonk van gees en leerbaar is.
- Geïnteresseerd is in vreemde lande en kulture en meer blootstelling wil hê aan die mense van Nepal.
- Graag ook meer blootstelling wil hê aan medegelowiges binne ʼn konteks waar die oorgrote meerderheid Boeddhiste en Hindoes is.
- Geestelik saam met ander gelowiges wil groei in jou passie vir God en hart vir mense en ʼn wêreld in nood.
- Graag saam met die gelowiges in Nepal wil bid vir hul land en die uitbreiding van God se koninkryk in Nepal.
- Van 1-15 November 2017 beskikbaar is.
Dan moet jy gerus verder lees:

Helderberg Uitreik beplan so ʼn blootstellings- en pelgrimsreis na Nepal van 1-15 November 2017. In die tyd wil ons graag vir jou blootstelling gee aan gelowiges wat leef in ʼn totaal ander konteks as die waaraan ons gewoond is. Dit is veral kosbaar om te sien en te beleef hoe God ook daar met mense ʼn pad loop. Die Here Jesus is Here; Hy is hier; Hy is ook daar. Hannes Theron sal die reis lei. Belangstellendes kan vir Hannes Theron of Louise Theron kontak.

Top