It’s Time gebedsbyeenkoms was een van die lewensveranderde gebeurtenisse in my lewe. Ek is steeds besig om die grootsheid daarvan in te neem. Twee dinge het ek dadelik besef soos dit in Joh 4:23 beskryf word, "daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil juis hê dat die mense wat Hom aanbid, dit so moet doen". It's time ... Om in jouself te sterf, want in die vlees gaan ons Hom mis en It is time dat ons, ons allereers beywer vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy ons ook al hierdie dinge gee. It is Time dat ons terugdraai na God en sy Woord.
- Annette Botha

Wat 'n groot seën om saam as gesin die absolute almagtigheid en teenwoordigheid van God te kon ervaar daar tussen die meer as 1 miljoen mense. Om so saam te wees en die Here se naam groot te maak en almal op ons kneë te buig voor ons Vader, is verseker ons net een keer in ons leeftyd beskore. Angus het al ons hartsnare aangeraak en die trane was volop sonder keer, van vreugde en opgewondenheid oor ons toekoms in hierdie land en sy mense. Baie dankbaar vir die geleentheid
- Junita Kruger>>

Ons het gekamp die naweek – ons was Vrydagoggend al om 10:00 by die kampterrein om tent op te slaan en daar was al ‘n hele paar kampeerders wat op Donderdag al kamp opgeslaan het. As ek die atmosfeer moet beskryf was dit van die begin af gemoedelik en vol afwagting. Soos die dag verloop het, het die kampeerders toegeneem en teen die aand was die area waar ons gestaan het al redelik vol. Mense het mekaar gegroet, oor en weer kennis gemaak en geselsies aangeknoop. Groepe mense het beurtelings in klein groepies gebid en op en af die 1.9 km van die kampterrein na die groot verhoog van waar oom Angus sou praat gestap, terwyl Henry Pike en sy aanbiddingsgroep besig was om die klank op te stel en te toets. Mense het saamgesing en dit was so ‘n wonderlike ervaring – dit het gedawer oor die hele terrein. Ander weer het beurtelings by die drie kruise op die oorkantste kop gebid en ingetree vir die byeenkoms en ieder en elk daar teenwoordig.

Saterdagoggend was ek net na 5:00 wakker en dit was nog stiknag donker buite. Maar wat ‘n gesig!! – die aankomende motors se ligte was van alle roetes af ‘n aaneenlopende string sterre. Ek kan die ervaring en die gevoel nie in woorde beskryf nie, die trane het sommer net geloop en ek weet, dat ek weet, dat God self in beheer van hierdie byeenkoms was, dat die omvang daarvan net te groot vir mense alleen is. Die aanvang van die byeenkoms is met ‘n uur uitgestel om nog aankomende motoriste en voetgangers kans te gee om by te kom. Radio Tygerberg het met ‘n paar gaste gesels onder wie dr Michael Mol, Heinz Winkler asook met ‘n paar van die 5 000 vrywillige werkers wat van soveel van God se grasie, Sy voorsiening en Sy getrouheid getuig het.

Terwyl oom Angus gepraat het, was dit doodstil oor die gronde. Ek het tegelykertyd klein en groot gevoel – klein in die alomteenwoordigheid van die Heilige Gees en groot omdat ek so bevoorreg is om daarin kon wees as ‘n dogter van die Allerhoogste God. Vir my persoonlik was dit ‘n onvergeetlike ervaring. Die samesyn met ‘n miljoen gelowiges wat hande vashou en op hul knieë hulle sondes bely en God se vergifnis afpleit en ontvang, dat ons kon bid vir mekaar, vir ons gemeenskappe, vir ons land – onbeskryflik! Hier het ras, geslag, denominasie en verskille glad nie saak gemaak nie. Almal was daar met een doel voor oor oë – om God te eer en vir ons land in te tree. Die Heilige Gees wat op die vlerke van die wind Sy teenwoordigheid bevestig het en so ook elke enkele mens daar aangeraak het. Die feit dat oom Angus met elke gebed op sy knieë voor God gaan staan het, het my laat klein en skaam voel en vir my het die woorde van Romeine 14:11 dat elke knie sal buig en elke tong sal God bely, daar ‘n werklikheid geword. Ek kan net getuig van God se voorsiening, Sy trou, Sy liefde, Sy genade, Sy vrede, Sy vreugde en ek is diep dankbaar dat ek ‘n Lewende God kan en mag dien. My trane het nog nie opgedroog nie, ek is so dankbaar dat die Gees my gelei het om daar te wees, om deel te wees en dat ek persoonlik die Heilige Gees se aanraking kon ervaar!

My man, Gert, sê dat hy oorweldig is deur die mense se optrede – hulle geduldigheid, behulpsaamheid en hulle toegeneentheid teenoor mekaar. Hier was die vrugte van die Gees aan die orde van die dag. Hy was stomgeslaan en aangeraak deur die voelbaarheid van die Heilige Gees en die wind wat na elke gebed soos ‘n bevestiging deur die skare gewaai het. “Oom Angus se oproep dat ons by onsself moet begin, dat mans verantwoordelikheid moet vat en Bybel lees, vir ons, vir ons kinders en dat ons moet bid, dat ons moet begin om die eerste porsie van ons dag aan God te gee, het my laat besef hoe noodsaaklik stiltetyd is as ons God se stem wil hoor.”

Oom Angus het aan die begin gesê “This is a Jesus meeting” en dit was!

- Catheline en Gert Mostert

Van alle oorde het mense na Bloemfontein gekom. Busse, treine, motors, vliegtuie. Oud en jonk, gesinne, mammas en pappas met stootkarretjies en kinders, jongmense, oumas en oupas, bejaardes selfs op krukke. Swart, bruin en wit almal verenig in geloof in die enige Here Jesus Christus. Vriendelikheid, welwillendheid, geduld, die vrugte van die Gees was waarneembaar.

En ‘n stille verwagting, ‘n vertroue dat God ons sal ontmoet. Was daar dalk ook skeptiese, of die wat dalk net uit nuuskierigheid gekom het? Ek glo indien wel het ook hulle ‘n gans anderse belewenis gehad as wat die wêreld gewoonlik opdis.

Die eenvoud van ‘n oop stuk veld, wye wolklose lug, basies geen opgesmuktheid, ”ja kom, kom koop sonder geld en sonder om te betaal, wyn en melk...”

Die verwagting “vra na die wil van die Here terwyl Hy nog te vinde is, roep Hom aan terwyl Hy nog naby is”

In my hart was daar die stille bede, Vader bekeer my, ons, tot U, sodat ons waarlik bekeerd sal wees.
En steeds het die mense oor die veld aangekom, die aanvangstyd is uitgestel met ‘n uur om mense tyd te gee om in te beweeg. Getuienisse is gegee van hoe die Here voorsien het in die voorbereiding, dade van geloof en gehoorsaamheid het God gebruik en wonderwerke gedoen. Ek word net weer bewus van die Groote God wat ons dien. Ons lofprys en aanbid en steeds kom die mense aan.

Die verrigtinge begin met ‘n 12-jarige seun wat die ramshoring blaas en skriflesing van Jesus in Getsemane en ‘nie My wil nie maar U wil’...die dissipels wat slaap. Oom Angus beklemtoon dat ons bymekaar gekom het om te bid, ons kniel voor God en vat hande en bid gebed van oorgawe, ons bely dat Jesus ons Verlosser en Koning van ons lewens is. Daarna elkeen hardop belydenis van ons eie sondes en die van ons land gedoen. Oproep om sondes af te lê, vandag nog, en God te volg en vertrou.

Ons bid vir verlossing van al die euwels wat in ons land hoogty vier. Ek besef net weer dit is net God wat ons land en sy mense kan red. Die Heilige Gees se teenwoordigheid was tasbaar, ek is diep onder die besef van God se heiligheid en my eie verlorenheid. Maar ook ‘n diepe oortuiging en vertroue Jesus Christus is my Redder en ook die Redder van almal hier rondom my, van almal in ons dierbare land, ek het ‘n verantwoordelikheid en roeping van God ontvang om te bid in geloof en vertroue, om te doen wat my hand vind om te doen en te weet Hy is die Almagtige, niks is vir Hom onmoontlik nie.

Ons is uitgestuur om te bid, ons afsprake met God elke dag na te kom en positief ‘n verskil te maak daar waar elkeen leef en werk.

Ons is huis toe en ook so al die duisende wat gekom het, elkeen na sy eie plek. My gebed is dat ons elkeen sal volhard in geloof en vertroue ons oog gevestig op Jesus die Voleinder van ons geloof. Ek weet God wil en kan SA verander, maar deur my en jou, elke gelowige wat opnuut hom aan God toewy, omdraai van sy verkeerde wee en Jesus volg. God vra gehoorsaamheid aan Sy wil en dade van geloof wat spruit uit hierdie gehoorsaamheid soos Jesus ons die voorbeeld gestel het, U wil en nie my wil nie.

Vader, dankie dat ek kon beleef: U is goed, U is groot, U is Heilig, U is in ons deur U Heilige Gees, U wil ons gebruik tot U eer.

Mag U Naam geheilig word, U Koninkryk kom, U wil geskied in die Hemel so ook op die aarde, in Suid Afrika.
- Sus van Niekerk

Top