#TienerKerk wil graag verantwoordelik omgaan met ons jongmense. Die belange van die jongmense is vir ons belangrik. Hulle is nie ontvangers nie, maar aktiewe deelnemers en ons wil graag ‘n gemeente wees om op 'n sinvolle en verantwoordelik manier om te gaan met persone met gestremdhede. Hierdie taak is uitdagend en moet altyd herevalueer word. Ons nooi ouers uit om hierdie reis saam met ons aan te pak

Top