Helderberg Gemeente vier vandag die voorreg om ʼn gemeente te wees wat nie anders kan as om uit te reik nie, want ons het ʼn storie om te vertel. Die liefde van die Here Jesus Christus dring ons – ons kan nie anders nie. Ons gaan nie rus voordat God se droom vir hierdie wêreld nie bewaarheid word nie. Die droom is dat “in die Naam van Jesus elke knie sal buig van diegene in die hemel en onder die aarde en elke tong sal bely: Jesus Christus is Here! – tot eer van God die Vader”. Fil 2:11

Die uitreikprojekte van Helderberg Uitreik is genooi om vandag ʼn uitstalling te hou. ʼn Wonderlike geleentheid om met hulle persoonlik te gaan gesels, betrokke te raak en hulle te ondersteun. Onthou dit is ons almal se uitreikprojekte. As gemeente het ons ʼn organisasie, Helderberg Uitreik, geskep ter wille van effektiwiteit en om aan almal die geleentheid te gee om deel te kan hê aan spesifieke projekte wat die Here op jou hart lê.

Soms is 1+1=1. Helderberg Uitreik en Helderberg Gemeente is één. Die somtotaal is eintlik ons uitreik, dit is ons DNA. Ons is ‘n gemeente om te kan uitreik en ons reik uit om waarlik gemeente te kan wees.
#Passietotaksie - #Passiontoaction - dit is wie ons is

Top