Harmony projek bied jaarliks die DivorceCare, DC4Kids en Single&Parenting kursusse aan. Dit is ‘n inter-kerklike program gegrond op Bybelse waardes om julle gesin te help met egskeiding of enkel ouerskap.

Ons volgende 13 weke siklus skop af op Donderdag 16 Februarie 2017. Ons eet vanaf 17:30 lekker saam in die Tent en dan begin die onderskeie programme van 18:00-20:00.

Divorce Care is gerig op enigiemand wat in die proses van egskeiding is of die afgelope paar jaar geskei is. Hier kry jy waardevolle hulpmiddels om jou jou te help deur die pynlike proses en om weer jou lewe te herbou. Terselfdertyd kry jy ondersteuning by mense wat ook deur dit gaan en dus verstaan.

Dalk is jy ‘n enkel ouer - waarskynlik moeg, oorweldig en voel jy onbevoeg. Die Single&Parenting groep help jou om weer hoop te vind en toegerus te word in enkel ouerskap. Jy ontwikkel ook betekenisvolle vriendskappe met ander enkel ouers wat net soos jy, moeg is vir die chaotiese dae en die nimmer eindigende lys van take en pligte. Julle kry hier die geleentheid om ander te leer ken sodat julle mekaar kan ondersteun en bemoedig en ook uit mekaar se situasies kan leer.>>

Tydens die DC en S&P programme word die kinders (ouderdom 3-13) bedien met DivorceCare4Kids. Tydens die weeklikse sessies kry kinders die kans om vriende te maak met ander wat ook dieselfde omstandighede het. ‘n Kombinasie van musiek, speletjies en handwerkaktiwiteite word gebruik om die kinders weer bewus te maak van God se liefde te midde van hul pynvolle gesinsituasie.

Kry gerus ‘n brosjure met meer inligting by die kerkkantoor of lees meer op ons webblad, kliek hier of op http://www.churchinitiative.org/. Moenie alleen hierdie pynlike pad loop nie – daar is mense wat verstaan en jou kan ondersteun. Enigeen is welkom, ook nie-lidmate.

Kontak ons ook gerus as jy op ‘n ondersteunende manier wil betrokke raak as donateur of adviseur. Rig enige navrae aan ons projekleier Annette Botha.

Top