#Tienerkerk probeer nie antwoorde aan jongmense gee nie, maar hoop om 'n proses te fasiliteer in die Tienerkerk en kleingroepe waar jongmense probeer sin maak van wat hulle in die Bybel lees en hoe hulle elke dag uitleef.
Ons vra drie vrae oor dissipelskap: Wat glo ek? Wat moet ek doen? Wie is ek besig om te word?

 

Top