Sodat hulle die Bybel kan lees

Baie dankie aan elke persoon wat al vir so `n geruime tyd by hierdie bediening betrokke is deur hul arbeid, tyd en finansies te gee.

Saam kon ons oor die afgelope jaar `n groot verskil in die lewens van 606 kinders in vier verafgeleë gemeenskappe in Mosambiek maak deur hulle te leer lees en te evangeliseer. Sonder hierdie bediening sou hulle nie Christus se boodskap kon hoor en Sy liefde kon ervaar nie.

Bid asseblief vir:
`n einde aan die politieke onstabiliteit in Mosambiek.
`n groeiende gemotiveerdheid in Mosambiekers om self hul skole te onderhou.
`n herlewing (revival) in al die kerke van Mosambiek om siele vir Christus te wen.

Projekleier: Bertus van Schalkwyk
Sendeling: Niehan Koekemoer

Top