Persone wat graag hul belydenis van geloof wil aflê word uitgenooi om dit by een van die volgende geleenthede te doen:

Sondag van belydenisaflegging     Aanduiding van deelname voor of op   
26 Maart 6 Maart
14 Mei 24 April
30 Julie 10 Julie
22 Oktober 2 Oktober

Belydenisaflegging bestaan uit twee geleenthede:
• ‘n Gespreksgeleentheid in die Kapel waar die jongmense, hul ouers en/of familie saam nagmaal gebruik. Dié geleentheid vind plaas die Woensdag om 19:00 vóór die Belydenissondag en
• die openbare belydenis van geloof in die erediens op die Sondag tydens die klassieke-, informele diens of Tienerkerk.

Belydenisvorm kan afgelaai word op die webblad, kliek hier of is by ontvangs beskikbaar.

Navrae kan gerig word aan Annette Botha

Top