“En die Here het vir Moses gesê: ‘Stel die Leviete beskikbaar vir my diens’”

Hierdie is ‘n baie maklike geleentheid om betrokke te raak in ons geloofsgemeenskap.

Ons Levi’s is verantwoordelik vir die volgende:
Verwelkoming by die deure voor eredienste
Gasvryheid is een van ons gemeente se waardes. Daar is niks so belangrik soos om mense tuis en deel te laat voel van ons familie nie. Al wat jy nodig het is ‘n vriendelike glimlag en ‘n omgee hart!

Opneem van die dankoffers tydens die eredienste
Die Levi’s help met die opneem van die dankoffers. Die spanleier verduidelik vir die groep waar elkeen moet diens doen. Hierdie kan ‘n lekker diens geleentheid wees vir ‘n gesin om saam dankoffers op te neem.

Uitdeel van die nagmaal
Wat ‘n voorreg om hierdie tekens aan almal uit te deel. Daar is 5 nagmaal geleenthede in die jaar. Die spanne help met die voorbereiding van die nagmaal en die uitdeel tydens die diens. Spanleiers deel almal in.

Levi’s word by alle dienste benodig. Jy kan self kies by watter diens jy wil betrokke wees. Die spanne doen tans elke 3 weke diens. Ons wil egter dringend die spanne vergroot sodat ons die opneem van die dankoffers en uitdeel van die nagmaal vinniger kan hanteer tydens die eredienste.

Kontak gerus vir Corneille Barnard

Top