“Die ruggraat van ons eredienste…”
Sommige van ons het die gawes vir daardie agter die skerm werkies wat die ruggraat is van enige geleentheid. Vir ons is julle gawes belangrik!
Daar is kans om betrokke te raak as:
Klank-operateurs tydens eredienste
Video-operateurs tydens eredienste
Tegnici wat help kyk na die toerusting en instandhouding daarvan

Kontak asb vir Corneille Barnard

Top