“Ons droom saam oor elke erediens sodat ons die boodskap van ons kop tot diep in ons hart kan ervaar”

In Helderberg Gemeente word die preektema’s saam deur die leraars en kerkraad beplan met diepe afhanklikheid van die Here. Die leraars neem hierdie tema’s en gaan sit as ‘n groep saam om dit te deur bid en beplan. Daarna word die reekse en inhoud na die eredienswerksgroep gebring waar ons saam sit en elke erediens beplan.

Ons werksgroep kom Dinsdagaande 17:30 – 18:30 bymekaar in die Kapel. Ons sit saam en gesels oor die tema en daarna verdeel ons in groepe wat die verskillende eredienste beplan.

Hierdie vergadering is altyd oop vir enige gemeentelid om by te woon, permanent of op ‘n ad hoc basis. Ons soek altyd nog mense om betrokke te raak by die verskillende dienste. Jy kan self jou mate van betrokkenheid bepaal.

Kontak gerus vir Corneille Barnard

Top