'n Passie vir God

 
en 'n hart vir mense en 'n wêreld in nood

Gelowiges in die kerk word fyn dopgehou. Telkens lees ons van mense wat krities oor gelowiges is, maar ons hoor ook talle getuienisse waar gelowiges die liefde van Jesus Christus uitgeleef het. As mense jou nie dophou nie, kan jy nie ’n getuie wees nie.

In Hand 2:42-47 lees ons die verhaal van die eerste gemeente in Jerusalem, kort na Jesus se opstanding, sy hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees. Dit was nie ’n maklike tyd vir die eerste Christene nie. Maar Hand 2 getuig van dit wat in die gemeente gebeur het – van hulle volharding, sorg vir mekaar, toewyding en blydskap. Hierdie eerste gemeente is fyn dopgehou, maar hulle het die toets geslaag. Vers 47b sê: “....en die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het daagliks verlostes by hulle getal gevoeg.”

Ons is ‘n gemeente wat saam Paasfees gevier het. Ons wil mekaar inspireer om werklik ‘n getuienis van die Lewende Here te wees.

Danie O’Kennedy

Top