Helderberg Uitreik het ’n splinternuwe baba: Helderberg Babas

Om Werner en Tania Schultz elke paar maande met ’n pasgebore babatjie by eredienste te sien, is geen ongewone gesig nie. Die babas wat versorg word is babas wat wag op aanneming en word tydelik versorg totdat die baba wetlik aanneembaar is. Dit is gewoonlik ’n minimum periode van 60 dae en kan tot so lank as 6-8 maande duur, veral indien die aanneming internasionaal plaasvind. Tot dus ver kyk hulle na slegs een baba op ’n keer. In die afgelope 8 jaar het hulle reeds aan 13 babas tydelike veilige versorging gebied.

Werner en Tania beleef dat die Here dit op hul harte plaas om vanaf 2020 hul huidige kapasiteit om een baba op ’n keer te versorg uit te brei na ses babas. Hulle wil só graag die groeiende nood aan die versorging van dié kosbare babas help aanspreek. Hulle is as Tydelike Veilige Sorg-ouers reeds deur die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling goedgekeur om ’n maksimum van ses babas op ’n keer te versorg. Dit het egter ’n groot finansiële implikasie aangesien die versorging van die babas 24 uur per dag plaasvind en baie arbeidsintensief is. Ses versorgers, wat dag en nag op ’n rotasie-basis in 12 uur skofte werk, sal aangestel moet word. Die uitgawes aan bv. formule melk en doeke raak uit die aard van die saak hoër hoe meer babas versorg word. Die gemiddelde maandelikse koste beloop sowat R9 000 per baba. Die Helderberg Baba-projek sal hierdie visie van Werner en Tania om tot ses babas op ’n keer te versorg, ondersteun.

Om die maandelikse begroting van R54 000 vir die gelyktydige versorging van ses babas te laat klop het ons 108 lidmate nodig om elk R500 per maand te gee. Enige bydrae, hoe groot of hoe klein ookal, sal natuurlik baie welkom wees. Dit sal ook wonderlik wees indien maatskappye uit hul Social Developement Responsibility Fund ’n maandelikse bydrae kan maak. ’n Artikel 18A-sertifikaat kan op versoek uitgereik word vir belastingdoeleindes. Kontak ons asb. indien jy dink dat ons ’n voorlegging aan jou maatskappy kan maak. Bydraes kan inbetaal word by Helderberg Uitreik, ABSA Helderberg, Rek no. 911 4483 080, Takkode 632005, Verwysing: Helderberg Babas.

Fisiese skenkings van babaprodukte, speelgoed en kleertjies is ook baie welkom. Kliek hier om die behoeftelys af te laai. Deel asb. ook ons behoeftes met vriende wat babas het en graag van hul baba-benodigdhede, wat nie meer gebruik word nie en in ’n goeie toestand is, sal wil skenk. Skenkings kan afgelaai word by Helderberg Gemeente se kerkkantoor, gemerk: Helderberg Babas.

Ons glo dat die versorging van hierdie kinders God se hartklop is. Psalm 68:6 en 7 beskryf God as: “’n Vader vir weeskinders en ’n beskermer vir die reg van weduwees (is God in sy heilige woning). God laat eensames in ’n huisgesin woon.....” Die liefde en aandag wat die babas in tydelik versorging ontvang is onontbeerlik vir hulle ontwikkeling en vir hulle aanpassing in hulle nuwe huisgesinne wanneer hulle aangeneem word. Ons wil graag Christus se hoop bring in hierdie kinders se lewens deur die onvoorwaardelike liefde en gebed wat deel van hulle daaglikse versorging vorm.

Werner en Tania is ook beskikbaar om by omgee- en bybelstudiegroepe oor die Helderberg Baba-projek te kom praat. Omgeegroepe sal ook ’n spesifieke baba kan “aanneem” om spesiaal vir die baba te bid tydens sy/haar verblyf in Tydelike Veilige Sorg. Helderberg Babas sal ook vrywilligers benodig om per geleentheid met die versorging van die babas te help.

Die bekende gesegde, It takes a community to raise a child, is hier meer van toepassing as ooit. Wanneer die gemeenskap deur die liggaam van Christus hande vat, is ons oortuig dat hierdie projek Christus se hoop kan bring aan hulle wat die mees kwesbaarste is nl., kinders in nood.

Projekleier: Karin Alheit
Tydelike Veilige Sorg-ouers: Werner en Tania Schultz 

Werner en Tania gaan steeds voort met die werksaamhede van KidsXpress deur evangeliese lesmateriaal vir kinderbediening beskikbaar te maak. Die bydraes van KidsXpress se getroue ondersteuners word opreg waardeer.

 

 

Top