Verskeie tegnieke word gebruik om kinders tussen die ouderdomme 4 en 18 te ondersteun en toe te rus met vaardighede om hul situasie beter te kan hanteer.

Onderwerpe wat aangespreek kan word tydens hierdie terapie sluit onder meer gedragsprobleme en trauma in.

Kontak Meagin van der Westhuizen, geregistreerde Maatskaplike werker vir meer inligting.

Top