'n Passie vir God

 
en 'n hart vir mense en 'n wêreld in nood

- Ons land
- Mediese personeel
- Besighede en die ekonomie
- Almal wat veg met siekte, nie net Covid nie
- Mense wat rou en alleen is
- Spesifiek ook ons gemeente en kerke

Top