Projekleier:  Maria Kirsten
Koördineerder:  Frederike van Schalkwyk 

Die Projek fokus op die gemeenskappe : Faure, Firgrove, Croydon, Raithby en HelderVallei Area, asook 4 speelskole in die Macassar area wat ingeskakel is by die Kinder-ontwikkelingsprogram.

Die projek fokus op die volgende:
Die bemagtiging van volwassenes en kinders om hul volle potensiaal te ontwikkel, hul skeppingsdoel te ontdek en te weet dat hul kosbaar is vir die Here.
Deur Evangelisering, ontwikkeling van lewensvaardighede, opleiding en toerusting wil ons die gemeenskap toerus om ‘n verskil te maak in hul omgewing.
Bevordering van skoolgereedheid deur toerusting en ondersteuning aan speelskole.
Vakansieprojekte, uitstappies en kampe vir kinders in die bedieningsgebied.
Voedingskemas vir kinders.
Sentrum op Rustenhofplaas voorsien boeke en opvoedkundige speelgoed aan speelskole en nasorgfasilteite.
Dat die boodskap van die Here se liefde, verlossing en genade uitgedra sal word aan elkeen wat ons pad kruis.

Die Pêrel Projek wil hoop gee vir ‘n wêreld in nood.

Kom stap die pad saam met ons. Die Here roep jou daartoe - jy kan ‘n verskil maak in mense lewens.

Top