Projekleier:  Adele Botha 

Ons maak oop…
… die waarde van stories om morele waardes te illustreer kan kwalik oorskat word. By kinders sal dit nie net taalvermoë en algemene kennis uitbrei nie, maar ook hul verbeelding stimuleer.

Piet Naudé

Uyavula wil ‘n liefde vir stories, lees, skryf en vir Jesus Christus by kinders vestig.
Hoe? 

 • Lees en voorlees van boeke – individueel en in groepe;
 • storievertelling;
 • skryfaktiwiteite gekoppel aan die bogenoemde aktiwiteite;
 • dramatisering van stories; en
 • die opbou van verhoudings.

Waar?

 • Twee lees- en skryfgroepe op Vrydagmiddae te Chris Nissen Park.
 • Sedert vanjaar is ‘n lees- en skryfgroep op Woensdagmiddae te Macassar Primêr. In Augustus word daar ook elke week met die lekker-lees van stories by die graad R klasse begin.

Hoe kan jy help om ‘n verskil te maak?

 • Voorbidding
 • Gewillige en toegewyde voorlesers. Teveel kinders het nie voor graad R die noodsaaklike blootstelling aan die vreugde en voordele van stories en boeke gehad nie. Kom skakel asseblief in!
 • Skenking van bruikbare, netjies opgepaste boeke, tydskrifte en skryfbehoeftes.
 • Donasies.

Hartlike dankie aan vele Helderbergers vir donasies, skryfbehoeftes, boeke, voorbidding en vrywillige betrokkenheid by ‘n leesgroep. Sodoende het elkeen bygedra om waarde en waardes toe te voeg tot kinders se lewens in Chris Nissen Park en Macassar. Alle eer aan die Here! Kontak gerus die projekleier. Volg ons op die Facebook blad: The Uyavula Reading and Writing Project
…om deugde vir kinders aan te leer: Vertel vir hulle stories. Plato

Top